Ledarskap / Mentor

 

En mentor ser med ögon utifrån, speglar behoven, utmanar till förändringsarbete och därmed kanske till alternativa vägar. Det handlar i första hand om ett konsultativt ledarskap där medvandrarperspektivet är viktigt. När mentorn åtar sig ett uppdrag görs det utifrån  erfarenheter och goda verktyg,

för att inspirera, analysera, strukturera, dokumentera, samtala och stödja.

 

 

En del av mentorns uppgift är att utmana till följande:

  

att utöva ett personligt ledarskap genom att

 • visa integritet
 • utöva inflytande
 • uppmuntra till öppenhet
 • samverka med andra

  

att skapa vi-känsla i organisationen genom att

 • tillåta kommunikation uppåt
 • undvika destruktivitet
 • ge positiv respons på förändring
 • leda mot det gemensamma målet

 

att medarbetare byggs upp genom att

 • sättas igång
 • få stöd på vägen
 • myndigförklaras
 • få positiv feedback

 

Sammanfattningsvis: att leda för att förändra

 

Behövs det en mentor i ditt sammanhang så hjälper vi gärna till

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sandman © 2009

Sandman AB