Vincent

 

 

Vincent betyder vinnare

och är ett utvecklingsprogram för företag och organisationer.

Programmet består av träffar med  distansarbete på webben.

 

Analysarbetet och utvecklings-programmet resulterar successivt i en unik utvecklingsplan för ditt företag/organisation och en uppsättning verktyg som hjälp att genomföra planen.

 

Arbetet med Vincent sker i samarbete med Göteborgs Folkhögskola. Konceptet är ursprungligen framtaget av Företagarna i Sverige.

 

Du och dina medarbetare deltar i arbetet tillsammans med andra företag. Hela företaget skapar nätverk och utbyter därmed erfarenheter. 

Analysarbetet via Vincent sker i mindre grupper genom distansarbete på Internet. Var och en arbetar i sin virtuella utbildningslokal på de tider som passar bäst.

Analyserna pekar ut de faktorer som har störst betydelse för varje företag/organisation och visar samtidigt på de insatser som behövs, en utvecklingsplan.

Sandman och Etiklotsen tillhandahåller, tillsammans med Vincent,

ett stort antal verktyg som hjälper företaget att genomföra sin utvecklingsplan.

 

Länk till Vincents hemsida

 

 

Sandman © 2009

Sandman AB