Etiklotsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tydliga värderingar får allt större betydelse på många arbetsplatser. Etiklotsen är ett upphovsskyddat koncept framtaget av konsultföretaget Etiklotsen AB. Företagets

affärsidé är att bidra till den goda arbetsplatsen, där gemensamma värderingar utvecklar stolta medarbetare

och nöjda kunder.

Organisationens övergripande policy översätts till vardagen

och kvalitetssäkras. En avgränsad arbetsgrupp får utveckla

sitt etiska förhållningssätt. Detta stärker kommunikationen, identiteten och gör gemensamma mål tydligare.

Ta kontakt med Sandman AB för ytterligare information.

 

Genom att klicka på Etiklotsens logga når du hemsidan.

 

 

 

 

 

Sandman © 2009

Sandman AB