Stresstoleransprofilen

 

Sandman har lincens att arbeta med Stresstoleransprofilen (Stress Resiliency Profile by Kenneth W Thomas and Walter

G Tyman).

 

Stress uppstår när vi tror att det som krävs för att klara av en uppgift överstiger vår förmåga. Bilden av vår möjlighet att kontrollera situationen kan låsa tanken, så att vi presterar sämre. Graden av stress beror på hur vi uppfattar en given situation - om den upplevs som kravfylld eller som en utmaning, en möjlighet.

 

Stresstoleransprofilen hjälper till att visa på sådant som påverkar stressnivån. Vi vet, att när stressnivån höjs minskar motivationen och vi presterar sämre.

 

Stresstoleransprofilen ger förslag på och träning i sätt att tänka som är mer stresståliga.

 

Stresstoleransprofilen kan användas som en del i ett träningsprogram eller som en fristående aktivitet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sandman © 2009

Sandman AB