Handledning

 

Samhället befinner sig i en förändringsprocess och därmed även vi. Det innebär ett ökat ansvar, nya typer av frågeställningar och problem. Behovet av stöd ökar.

 

En processinriktad handledning öppnar vägen för anställda till reflektion över vad som händer i det dagliga arbetet.

 

Handledning är ett redskap som ger ökad kompetens genom att ge hjälp till

 

·          reflektion

·          kunskap om vad som händer

·          förståelse av sig själv och andra

·          utrymme för samtal

·          känslomässig avlastning

 

Handledaren bistår bland annat med kompetens då det gäller stresshantering och konflikthantering.

 

Ta kontakt med Curth Sandström för samtal omkring förutsättningar och möjligheter

 

10 myter om konflikter

 

  1. att konflikten går att lösa - man kan bearbeta och hantera den, men inte fullt ut lösa en konflikt
  2. att det finns vinnare och förlorare - varje part gör någon form av vinst och förlust
  3. att man kan lösa andras problem - man kan hjälpa och utrusta fram till en viss punkt, men inte fixa problem till 100%
  4. att det finns fullständiga lösningar - kan man lösa de personliga och strukturella problemen till "70%" är det bra
  5. att det går över av sig själv - en allvarlig konflikt skapar alltid sår som inte läker
  6. att man kan slippa konflikter - oavsett uppväxt tenderar man att projicera egna problem och svagheter på andra
  7. att man kan förändra andra - man kan bara förändra sig själv
  8. att konflikter bör undvikas - inställningen bör vara; när konflikten kommer, låt krisen förvandlas till utveckling
  9. att konflikter alltid ska lösas - konflikter kan ofta omvandlas till kreativitet
  10. att man hittat den ultimata metoden - det finns inga patentlösningar

 

 

 

 

 

 

 

 

Sandman © 2009

Sandman AB